Kropsterapi

Kropsterapi hos Stine Lyngdal

–  Opnå en god og tryg kontakt til dig selv og din krop

Har du svært ved at mærke hvad der sker i din krop?

Eller mærker du kun en ting? fx. smerte eller anspændthed?

Vores hoved kan tage os til fjerne galaxer i fortid og fremtid, og kroppen er hele tiden her – i nutiden.

Det kan være meget forvirrende kun at opholde sig i hovedet, og give os både fysisk og psykisk ubehag.

Hvis du mangler god kontakt til din krop kan det blandt andet give symptomer som:

 – Tankemylder

 – Depression

 – Angst

 – Stress/ belastningsreaktioner

 – Uro i kroppen

 – Åndedrætsbesvær

 – Spændinger i kroppen

 – Spiseforstyrrelser

 – Funktionelle lidelser

 – Fysiske problemstillinger, f.eks tilbagevendende smerter, der ikke findes en lægelig forklaring.

Jo bedre du er i kontakt med hvad der sker i din krop, des bedre forudsætninger har du for at støtte dig selv i at gøre det, der mærkes rigtigt for dig.

Du kan vikle dig ud af gamle overbevisninger og tanke vaner du har om dig selv, og bruge din kropskontakt til at sikre dig, at du tager gode beslutninger og valg for dig selv.

Den konstant tilbagevendende opmærksomhed på hvad der sker i kroppen kan også hjælpe dig med:

  • Uddybe dit kendskab til dig selv – lige nu og generelt.
  • Styrke dit nærvær til og kontakt med både dig selv, dine omgivelser og virkeligheden.
  • Give dig nogle konkrete oplevelser af hvilke måder, hvor på du kan vælge at bruge din opmærksomhed på kroppen både i og udenfor terapisituationen.
  • Ved hjælp af din øgede kropsbevidsthed får du bedre vilkår for at skærpe din følelsesmæssige kontakt med dig selv. Dette er medvirkende til at forbedre din klarhed i dine tanker og give dig fuld udnyttelse af din intellektuelle kapacitet.
  • Smerter, angst og de ovenstående symptomer kan mindskes eller helt forsvinde.

Redskaber vi kan bruge i kropsterapien til kropslig kontakt og nærvær.

Selvspænding, afspænding og udspænding.

Selvspændingen er nyttig når vi skal mærke forskellen på hvordan det mærkes at være anspændt eller afspændt.

Udspændningen kan hjælpe os med at mærke hvordan det mærkes når vi er opspændte i specifikke muskler og hvordan det mærkes når vi er afslappede i de samme muskler, og kroppen generelt.

Afspændingen kan opnåes på forskellige måder, og kan hjælpe os til at mærke vores krop når den er helt i ro. På den måde kan vi lære vores krop og os selv at kende og hvordan den føles når vi er uden spændinger.

Grounding

I kropsterapien kan der også indgå forskellige aktive øvelser, der er rettet mod at du kommer i kontakt med dig selv og din krop – grounding.

På denne måde optimeres forudsætningerne for at du kommer i kontakt med hvad der sker i din krop, hvilke følelser er tilstede, og hvordan du kan arbejde med at udtrykke dem.

Åndedrættet

Vores respiration spiller en stor rolle for hvor godt i kontakt vi er med os selv. Har vi en overfladisk, hurtig respiration i hvile, kan det være et resultat af at vi lukker af for de følelser vi har, og det der sker i vores krop.
Ved at have fokus på åndedrættet undervejs i terapien, og arbejde med at give slip på det der stopper dit åndedræt, kan du åbne op for dig selv og det der sker i dig.

At arbejde med dig selv på denne måde i samspil med psykoterapien, giver dig helt unikke muligheder for at lære dig selv – hele dig selv – bedre at kende, og skabe varige forandringer i dit forhold til dig selv og dit liv.

Jeg støtter dig i at få udvidet din indsigt i, og forståelse for hvorfor du ikke vælger dine følelser og umiddelbare reaktioner og kropslige impulser.

Hvornår holdt du måske op med det?

  • Sideløbende med det støtter jeg dig i at se og mærke hvordan du kan vælge at lytte efter dine følelser i kroppen, og hvad du konkret selv kan vælge at gøre eller ikke gøre med kroppen for at acceptere det der sker i dig.