Hypnoterapi

Hypnoterapi hos Stine Lyngdal

 – Find vej ind til dit problem

Hvad sker der i hypnoterapien?

I hypnoterapien anvendes teknikker og øvelser, der frembringer en dyb afspænding, og inviterer til en dybere bevidsthedstilstand hos dig. Denne tilstand kaldes af nogen en trance, og et mennesker, der befinder sig i trance, er almindeligvis modtagelig over for ideer og billeder, som man bliver præsenteret for.

Det betyder ikke, at jeg som hypnoterapeut kan kontrollere hverken dit sind eller din vilje.

Hypnoterapien kan blandt andet anvendes til problemstillinger som f.eks:

Søvnproblemer

Angst generelt eller for specifikke ting

Uro generelt i kroppen

Reaktioner i dig selv, du ikke helt forstår.

Hypnoterapiens virkning.

Hypnoterapien kan  være meget nyttig i de tilfælde hvor det er svært for os, at komme i kontakt med hvad der ligger til grund for de problemstillinger der generer dig i dit liv ligenu.

Hypnoterapien anvendes sammen med krops – og psykoterapien, så du på den måde, også forholder dig konkret i virkeligheden til det du møder i trancen.

I løbet af vores liv gør vi os nogle erfaringer, og nogle af dem – især de smertefulde, får så stor betydning for os, at vi lærer os hvordan vi rent følelsesmæssigt skal omgås det.

Vi kompenserer så vi ikke føler f.eks sorg eller smerte igen, eller kommer i en lignende situation. Det er en naturlig måde at reagere på – især hvis det ikke er muligt for os at ændre på vilkårene i vores liv i den tidsramme hvor det sker.

Efterfølgende vil vi genkalde de følelser som opstod den gang, og tolke dem på samme måde, f.eks med angst – også selvom vi nu er i stand til at vælge at handle anderledes.

Med tiden sker der det, at der bliver ting vi ikke gør, eller tør eller tør mærke at vi føler og efterhånden bliver det problematisk at leve livet helt.

I løbet af livet kommer der (u)vaner og adfærdsmønstre som ikke er konstruktive for os, og det kan f.eks være angst, fobier, overvægt, oplevelse af smerter, mindreværd og misbrug – bare for at nævne nogle af de mange mange forskellige måder vi kompenserer på.

I den form for hypnoterapi, som jeg er uddannet i, og sammen med psykoterapi og kropsterapi, kan jeg hjælpe dig med f.eks

  • at huske hændelsen, der førte til den første reaktion, og hele den på en måde, så du efterfølgende kan vælge at reagere anderledes på det som problemet har udløst af adfærd.
  • at se, mærke og erfare de ressourcer, der er tilstede i dig, men som har været overskygget af din kompenserende adfærd.

I hypnoterapien er du en aktiv deltager, og du finder selv frem til de steder i dig, hvor du kan hente forståelse og nye ressourcer – jeg laver rammen for dig, via de spørgsmål jeg stiller. Det vil sige, at du er i en slags aktiv trance, hvor du selv har hovedrollen.

Hvis du f.eks. prøver at ændre på en begrænsende adfærd, kan hypnoterapien hjælpe dig til at forstå hvorfor, og finde en erstatning for det, ved at erkende og selv hele grunden til den adfærd..

Der vil ofte være mærkbare forandringer efter blot en gang hypnoterapi, ligesom i psyko – og kropsterapien.

Ønsker du varige grundliggende forandringer vil jeg foreslå dig , at tage dig den nødvendige tid til at opnå dem uden at fokusere på hvor mange terapier, der skal til.

Priser

1 session af 60 min. – 700 kr.

Online session af 60 min. – 700 kr.